Ngày 16/7/2018: Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tiếp đoàn nghị sỹ Australia


Tên album
Ngày 16/7/2018: Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tiếp đoàn nghị sỹ Australia
Nội dung mô tả
Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Australia Nguyễn Hạnh Phúc đã tiếp Đoàn Nghị sỹ Australia do Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Rowan Ramsay làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
17/07/2018 3:56:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 435,78kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 447,70kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 493,12kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 450,88kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 515,44kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lưu trữ Nghị viện Australia Rowan Ramsay và các Nghị sĩ Australia

Ngày tạo: 17/07/2018 03:58:11 CH

Dung lượng: 492,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất