Ngày 11/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam


Tên album
Ngày 11/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều 11/7, tại Nhà Quốc hội, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam.
Ngày tạo
12/07/2018 4:42:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 81,97kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 79,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 66,62kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 72,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 50,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ngài Juan Carlos Valle Releigh - Đại sứ Argentina tại Việt Nam

Ngày tạo: 12/07/2018 04:43:50 CH

Dung lượng: 75,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất