Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Tên album
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều ngày 11/7, tại phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.
Ngày tạo
12/07/2018 4:32:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 61,42kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 72,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền trình bày Tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 48,62kB

Tải ảnh gốc

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trình bày Tờ trình về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 46,47kB

Tải ảnh gốc

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 76,84kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày tạo: 12/07/2018 04:35:22 CH

Dung lượng: 49,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất