Ngày 11/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước


Tên album
Ngày 11/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Nội dung mô tả
Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Ngày tạo
12/07/2018 2:54:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh: Cần minh bạch phạm vi, phân loại, danh mục bí mật Nhà nước. Có danh mục kèm theo, như vậy mới tiến bộ, từ pháp lệnh chuyển qua luật hoá chứ không phải chuyển qua nghị định hoá hay thông tư.

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 54,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 52,05kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 52,51kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt phát biểu về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 81,73kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 56,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày tạo: 12/07/2018 03:08:39 CH

Dung lượng: 62,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất