Ngày 17/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào


Tên album
Ngày 17/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào
Nội dung mô tả
Chiều 17/5, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào do Đồng chí Somphan Phengkhammy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làn Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
18/05/2018 3:43:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 576,97kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 451,63kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 567,11kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 473,14kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 545,14kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Ngày tạo: 18/05/2018 03:45:21 CH

Dung lượng: 517,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất