Chiều 14/5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.


Tên album
Chiều 14/5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, chiều nay 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Ngày tạo
15/05/2018 8:33:45 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 444,36kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ quyết toán NSNN năm 2016

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 444,30kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận phiên họp về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 448,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 427,54kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp thường vụ Quốc hội chiều 14/5

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 456,15kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp thường vụ Quốc hội chiều 14/5

Ngày tạo: 15/05/2018 08:38:55 SA

Dung lượng: 446,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất