Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản


Tên album
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản
Nội dung mô tả
Chiều 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.
Ngày tạo
05/05/2018 10:32:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 532,81kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 487,16kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 606,18kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 563,43kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 539,85kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Arata Takebe.

Ngày tạo: 05/05/2018 10:34:09 SA

Dung lượng: 537,90kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất