Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018


Tên album
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018
Nội dung mô tả
Chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham quan các gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của Hội Báo toàn quốc 2018
Ngày tạo
17/03/2018 9:16:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 453,66kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 528,29kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 445,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 323,23kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 281,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hội Báo toàn quốc 2018

Ngày tạo: 17/03/2018 09:17:30 SA

Dung lượng: 486,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất