Sáng 01/02, Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Tập đoàn Viettel


Tên album
Sáng 01/02, Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Tập đoàn Viettel
Nội dung mô tả
Sáng 01/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện, Phó Trưởng Đoàn Giám sát Nguyễn Thanh Hải, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2016.
Ngày tạo
09/02/2018 2:23:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 418,97kB

Tải ảnh gốc

Đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 424,64kB

Tải ảnh gốc

Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 428,55kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 450,40kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Dân nguyện, Phó Trưởng đoàn Đoàn Giám sát Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 440,34kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.

Ngày tạo: 09/02/2018 02:28:32 CH

Dung lượng: 395,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất