Chiều 7/2/2018 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam


Tên album
Chiều 7/2/2018 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/02/2018 5:44:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/02/2018 05:45:34 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày tạo: 07/02/2018 05:45:34 CH

Dung lượng: 918,25kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất