Chiều 20/1/2018, Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương


Tên album
Chiều 20/1/2018, Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/01/2018 10:15:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 616,62kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 710,58kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 617,80kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 631,54kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 903,07kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:37:16 CH

Dung lượng: 591,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất