Chiều 20/1/2018, Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội


Tên album
Chiều 20/1/2018, Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/01/2018 10:14:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 614,75kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 626,83kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 677,02kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 550,19kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 809,42kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương- Thông qua Tuyên bố Hà Nội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:35:19 CH

Dung lượng: 843,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất