Ngày 17/01/2018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna và Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Bà Epifanova Olga Nikolaevna.


Tên album
Ngày 17/01/2018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna và Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Bà Epifanova Olga Nikolaevna.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2018 6:54:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 927,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Bà Epifanova Olga Nikolaevna. .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 838,14kB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm. .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 872,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 884,20kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 995,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Bà Karenlova Galina Nikolaevna.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2018 06:59:38 CH

Dung lượng: 1.008,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất