Ngày 12/01/2018.Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.


Tên album
Ngày 12/01/2018.Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/01/2018 3:30:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/01/2018 03:36:55 CH

Dung lượng: 616,31kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/01/2018 03:36:55 CH

Dung lượng: 738,59kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/01/2018 03:36:55 CH

Dung lượng: 743,58kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/01/2018 03:36:55 CH

Dung lượng: 789,57kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/01/2018 03:36:55 CH

Dung lượng: 677,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất