Ngày 09/01/02018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.


Tên album
Ngày 09/01/02018.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/01/2018 9:59:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/01/2018 10:00:44 SA

Dung lượng: 868,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/01/2018 10:00:44 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/01/2018 10:00:44 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/01/2018 10:00:44 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ngài Daniel J.Kritenbrink.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/01/2018 10:00:44 SA

Dung lượng: 997,97kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất