Ngày 03/01/2018. Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40,30 năm tuổi Đảng.


Tên album
Ngày 03/01/2018. Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40,30 năm tuổi Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/01/2018 3:49:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40,30 năm tuổi Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40,30 năm tuổi Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 868,78kB

Tải ảnh gốc

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40,30 năm tuổi Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 899,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 1.019,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 03/01/2018 04:04:37 CH

Dung lượng: 1.006,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất