Ngày 14/12/2017.Ngày làm việc thứ tư, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 14/12/2017.Ngày làm việc thứ tư, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/12/2017 9:39:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận .Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 700,06kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày báo cáo..Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 602,32kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày báo cáo..Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 572,82kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày báo cáo..Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 583,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ Phan Thanh Bình phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 527,56kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 14/12/2017 09:50:08 SA

Dung lượng: 549,25kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất