Ngày 13/12/2017.Ngày làm việc thứ ba, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 13/12/2017.Ngày làm việc thứ ba, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/12/2017 9:52:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 625,63kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo .Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 554,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủỷ ban VHGDTNTNNĐ Phan Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 505,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 567,39kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 615,72kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban PL Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/12/2017 10:05:27 SA

Dung lượng: 499,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất