Ngày 12/12/2017.Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 12/12/2017.Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 19 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/12/2017 9:23:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 661,99kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận . Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 621,60kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 667,13kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ TC Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 580,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủỷ ban TCNS Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 526,77kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/12/2017 09:29:54 SA

Dung lượng: 535,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất