Ngày 11/12/2017.Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.


Tên album
Ngày 11/12/2017.Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/12/2017 4:03:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 637,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 703,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 739,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Saleh Adibi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2017 04:49:55 CH

Dung lượng: 660,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất