Ngày 29/11/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.


Tên album
Ngày 29/11/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/11/2017 10:53:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 755,34kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 633,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 773,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Lê Thị Nga phát biểu chào mừng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 657,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 744,18kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp và hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 10:57:44 SA

Dung lượng: 619,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất