Ngày 29-30/11/2017.Hội nghị toàn quốc học tập,quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,khóa XII của Đảng.


Tên album
Ngày 29-30/11/2017.Hội nghị toàn quốc học tập,quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,khóa XII của Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/11/2017 9:04:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị toàn quốc học tập,quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,khóa XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 709,50kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc,chỉ đạo hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 468,99kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc,chỉ đạo hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 475,99kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc,chỉ đạo hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 787,86kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc,chỉ đạo hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 776,71kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc,chỉ đạo hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/11/2017 09:28:36 SA

Dung lượng: 802,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất