Chiều 23/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong


Tên album
Chiều 23/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2017 5:50:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 23/11/2017 05:51:15 CH

Dung lượng: 833,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 23/11/2017 05:51:15 CH

Dung lượng: 623,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 23/11/2017 05:51:15 CH

Dung lượng: 833,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 23/11/2017 05:51:15 CH

Dung lượng: 740,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 23/11/2017 05:51:15 CH

Dung lượng: 657,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất