Chiều 9/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria


Tên album
Chiều 9/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2017 7:27:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:35:44 CH

Dung lượng: 756,87kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:28:40 CH

Dung lượng: 643,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:28:40 CH

Dung lượng: 755,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:28:40 CH

Dung lượng: 668,38kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:28:40 CH

Dung lượng: 699,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 09/11/2017 07:28:40 CH

Dung lượng: 823,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất