Chiều ngày 8/11/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.


Tên album
Chiều ngày 8/11/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/11/2017 5:58:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 860,24kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 979,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 899,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 893,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2017 06:18:46 CH

Dung lượng: 916,54kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất