Ngày 20/10/2017.Họp báo Kỳ họp thứ tư,Quốc hội khóa XIV.


Tên album
Ngày 20/10/2017.Họp báo Kỳ họp thứ tư,Quốc hội khóa XIV.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2017 4:18:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Tổng thư ký,Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Bộ Lĩnh trình bày khái quát chương trình Kỳ họp thứ tư,QHK 14.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 873,88kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 811,62kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 947,07kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 950,00kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 874,36kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 20/10/2017 04:24:31 CH

Dung lượng: 884,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất