Ngày 03/10/2017.Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 03/10/2017.Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2017 4:09:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 04:11:00 CH

Dung lượng: 986,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 04:11:00 CH

Dung lượng: 1.017,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 04:11:00 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 04:11:00 CH

Dung lượng: 948,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất