Ngày 21/9/2017.Ngày làm việc thứ chín,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Tên album
Ngày 21/9/2017.Ngày làm việc thứ chín,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2017 11:30:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận giám sát chuyên đề về kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 605,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận giám sát chuyên đề về kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 603,17kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 549,89kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 549,75kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban ĐN Nguyễn Văn Giàu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 522,51kB

Tải ảnh gốc

NDN_4703

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Dung lượng: 62,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất