Ngày 20/9/2017.Ngày làm việc thứ tám,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 20/9/2017.Ngày làm việc thứ tám,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/09/2017 10:27:06 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ TC Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 494,08kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận,cho ý kiến Công ước Istanbul 1990,biên bản thực hiện thu hoạch sớm các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 571,45kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận,cho ý kiến Công ước Istanbul 1990,biên bản thực hiện thu hoạch sớm các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 577,52kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận,cho ý kiến Công ước Istanbul 1990,biên bản thực hiện thu hoạch sớm các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 587,54kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa trình bày tờ trình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 754,23kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban ĐN Nguyễn Văn Giàu trình bày BC thẩm tra.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/09/2017 10:35:31 SA

Dung lượng: 484,18kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất