Ngày 18/9/2017.Ngày làm việc thứ sáu,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 18/9/2017.Ngày làm việc thứ sáu,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/09/2017 9:53:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 966,10kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 605,70kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 621,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh trình bày BC.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 578,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban TP Lê Thị Nga phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 722,08kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2017 10:48:21 SA

Dung lượng: 607,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất