Ngày 14/9/2017.Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.


Tên album
Ngày 14/9/2017.Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/09/2017 4:58:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 05:00:44 CH

Dung lượng: 573,88kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 05:00:44 CH

Dung lượng: 678,22kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 05:00:44 CH

Dung lượng: 654,07kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 05:00:44 CH

Dung lượng: 641,40kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ KT,thương mại và công nghiệp Nhật bản SEKO HIROSHIGE.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 05:00:44 CH

Dung lượng: 645,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất