Ngày 14/9/2017.Ngày làm việc thứ tư,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 14/9/2017.Ngày làm việc thứ tư,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/09/2017 9:40:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật cạnh tranh(sđ) .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 639,74kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về dự án Luật cạnh tranh(sđ) .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 638,76kB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ công thương Trần Quốc Khánh trình bày tờ trình .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 571,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh trình bày BC thẩm tra .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 585,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Nguyễn Thúy Anh phát biểu .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 679,54kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban TP Lê Thị Nga phát biểu .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/09/2017 09:45:47 SA

Dung lượng: 501,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất