Ngày 13/9/2017.Ngày làm việc thứ ba,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 13/9/2017.Ngày làm việc thứ ba,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/09/2017 10:20:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về NĐ quy định vè quản lý,sử dụng NSNN đối với một số hoạt động đối ngoại .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 644,05kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ TC Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 520,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu . Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 677,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban TP Lê Thị Nga phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 538,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ Phan Thanh Bình phát biểu . Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 784,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh phát biểu . Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/09/2017 10:35:21 SA

Dung lượng: 608,18kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất