Ngày 12/9/2017.Ngày làm việc thứ hai,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 12/9/2017.Ngày làm việc thứ hai,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/09/2017 9:45:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận,cho ý kiến về Luật đo đạc và bản đồ .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 699,11kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà trình bày tờ trình .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 588,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban KHCNMT Phan Xuân Dũng trình bày BC thẩm tra.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 627,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban CVĐXH Nguyễn Thúy Anh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 655,83kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 638,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu . Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/09/2017 10:00:04 SA

Dung lượng: 605,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất