Sáng 11/9/2017, Khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 11/9/2017, Khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/09/2017 9:05:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm VPQH, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Đại biểu, khách mời dự phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 628,61kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 576,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 676,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 646,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 583,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/09/2017 09:12:51 SA

Dung lượng: 649,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất