Ngày 07/9/2017.Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.


Tên album
Ngày 07/9/2017.Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2017 2:37:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 568,50kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 647,63kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 526,12kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 609,55kB

Tải ảnh gốc

Lễ ký bản gjhi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 571,08kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản và Giáo sư Urrsula Mannle ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt nam và Viện HANNS,Cộng hòa liên bang Đức.Ảnh Văn Bình ; Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 02:50:52 CH

Dung lượng: 752,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất