Ngày 07/9/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.


Tên album
Ngày 07/9/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2017 1:03:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:05:32 CH

Dung lượng: 676,19kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:05:32 CH

Dung lượng: 715,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:05:32 CH

Dung lượng: 625,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếpTổng thống Ai Cập Abdel Fatah Al-Sisi.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:05:32 CH

Dung lượng: 673,34kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất