Ngày 23/8/2017.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.


Tên album
Ngày 23/8/2017.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/08/2017 9:17:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:54 SA

Dung lượng: 674,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:54 SA

Dung lượng: 587,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:54 SA

Dung lượng: 627,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Ban thanh niên Đảng dân chủ tự do,Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:55 SA

Dung lượng: 586,70kB

Tải ảnh gốc

Ông SUZUKY KEISUKE Hạ nghị sỹ,Trưởng ban thanh niên Đảng LDP phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:55 SA

Dung lượng: 665,57kB

Tải ảnh gốc

Ông SUZUKY KEISUKE Hạ nghị sỹ,Trưởng ban thanh niên Đảng LDP phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 09:28:55 SA

Dung lượng: 557,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất