Ngày 22/8/2017.Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.


Tên album
Ngày 22/8/2017.Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2017 4:43:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 605,70kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 621,59kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 513,53kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 626,31kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 623,99kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban tổ chức Trung ương,Chủ tịch hội Nghị sỹ hữu nghi Viêt Nhật Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:57:48 CH

Dung lượng: 620,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất