Ngày 22/8/2017.Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.


Tên album
Ngày 22/8/2017.Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2017 4:40:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 635,64kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 536,23kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 542,57kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 598,62kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 583,69kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 04:41:50 CH

Dung lượng: 628,40kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất