Ngày 22/8/2017.Tọa đàm giữa Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và Nghị sỹ trẻ Nhật Bản.


Tên album
Ngày 22/8/2017.Tọa đàm giữa Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và Nghị sỹ trẻ Nhật Bản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2017 9:09:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 619,11kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 634,76kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 681,57kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 645,18kB

Tải ảnh gốc

Ông SUZUKY KEISUKE Hạ nghị sỹ,Trưởng ban thanh niên Đảng LDP phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 611,92kB

Tải ảnh gốc

Ông SUZUKY KEISUKE Hạ nghị sỹ,Trưởng ban thanh niên Đảng LDP phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/08/2017 09:19:17 SA

Dung lượng: 611,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất