Ngày 21/8/2017.Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.


Tên album
Ngày 21/8/2017.Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/08/2017 10:22:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 618,49kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 556,70kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 599,35kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 794,30kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 622,02kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển gặp mặt Đoàn hội tù yêu nước Tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 10:28:20 SA

Dung lượng: 674,86kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất