Ngày 18/8/2017, Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon


Tên album
Ngày 18/8/2017, Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2017 6:42:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Đức Phương - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:43:38 CH

Dung lượng: 621,43kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Đức Phương - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:43:38 CH

Dung lượng: 550,50kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Đức Phương - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:43:38 CH

Dung lượng: 657,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất