Ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo,Tp Đà Nẵng


Tên album
Ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo,Tp Đà Nẵng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2017 5:17:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:50:48 CH

Dung lượng: 588,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:50:48 CH

Dung lượng: 561,93kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:50:48 CH

Dung lượng: 597,02kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:50:48 CH

Dung lượng: 706,90kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc cựu tù Côn Đảo, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/08/2017 06:50:48 CH

Dung lượng: 628,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất