Ngày 15/8/2017. Ngày làm việc thứ tư, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Ngày 15/8/2017. Ngày làm việc thứ tư, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/08/2017 9:37:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành việc giám sát chuyên đề BOT,Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐTT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 620,45kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành việc giám sát chuyên đề BOT,Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐTT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 617,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh,Trưởng đoàn GS của UBTVQH trình bày bc tóm tắt kqgs và dự thảo NQGS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 580,94kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐTT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 578,46kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐTT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 581,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBĐN Nguyễn Văn Giàu phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐTT

Ngày tạo: 15/08/2017 09:44:18 SA

Dung lượng: 489,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất