Ngày 14/8/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.


Tên album
Ngày 14/8/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2017 5:09:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 607,44kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 602,51kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 674,56kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 646,52kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 664,42kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ngài Jens Ruebbert,chủ tịch EuroCham.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 05:11:08 CH

Dung lượng: 622,18kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất