Ngày 11/8/2017.Ngày làm việc thứ hai,Phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 11/8/2017.Ngày làm việc thứ hai,Phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/08/2017 9:44:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu điều hành thảo luận,cho ý kiến Luật lý lịch tư pháp(sđ).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Dung lượng: 606,27kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu điều hành thảo luận,cho ý kiến Luật lý lịch tư pháp(sđ).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Dung lượng: 570,25kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu điều hành thảo luận,cho ý kiến Luật lý lịch tư pháp(sđ).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Dung lượng: 539,38kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Vũ Thành Long trình bày tờ trình..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Dung lượng: 513,43kB

Tải ảnh gốc

NDN_0552

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Chủ nhiệm Uỷ ban TP Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 482,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/08/2017 10:02:35 SA

Dung lượng: 611,03kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất