Ngày 7/8/2017.Phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN giai đoạn 201-2016.


Tên album
Ngày 7/8/2017.Phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN giai đoạn 201-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/08/2017 9:40:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 608,24kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện CSPL về cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN giai đoạn 201-2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 536,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện CSPL về cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN giai đoạn 201-2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 573,02kB

Tải ảnh gốc

Phó Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 562,32kB

Tải ảnh gốc

Phó Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 587,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2017 09:52:15 SA

Dung lượng: 629,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất