Ngày 1/8/2017.Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.


Tên album
Ngày 1/8/2017.Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/08/2017 4:29:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 596,20kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 670,16kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 658,88kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 653,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 631,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Calin Dragan,Chủ tịch khu vực ASEAN và Trung đông,Tập đoàn Côca-Côla.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/08/2017 04:40:46 CH

Dung lượng: 673,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất