Ngày 28/7/2017.Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.


Tên album
Ngày 28/7/2017.Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2017 8:27:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó đoán giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 726,50kB

Tải ảnh gốc

Phó đoán giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 610,30kB

Tải ảnh gốc

Phó đoán giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 770,26kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH,Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 682,39kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH,Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 574,03kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH,Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2017 09:00:09 SA

Dung lượng: 716,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất